Car Seat Black

Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO

Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO

Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO   Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO
We'd love to answer any of your questions! Opening hours: Monday-Friday: 9-17, Saturday 9-13:30 Baby Shop ul. Witokrzyska 23, 32-500 Chrzanów, Poland. Pt: 9:00-17:00, sob. 9:00-13:30 Baby Shop ul.

Za porednictwem Poczty Polskiej lub renomowanych firm kurierskich zwykle w cigu 48h od momentu zaksigowania wpaty na naszym koncie. Koszt wysyki podany jest w kadej aukcji. Poza granice Polski nie wysyamy za pobraniem, koszt wysyki jest ustalany dla kadego kraju indywidualnie, dlatego prosimy o kontakt.

BZ WBK (Swift key: BKPPLPP) Tomasz Kozub PL 18 1090 1665 0000 0001 2261 2449 (PLN) PL 02 1090 1665 0000 0001 3236 5505 (EUR) PL 93 1090 1665 0000 0001 2373 3971 (USD). About us / O nas. We run our shop since 2010.

It is a stationery shop, however we offer our products in other auctions services and in our internet shop. Our experience allows us to offer best, branded and original products only in best prices. In product description you will find info about guarantee. We add receipt to every product, if you would like to receive invoice - let us know and we will add invoice.

Nasz sklep stacjonarny prowadzimy od roku 2010. Sprzedajemy take w innych serwisach aukcyjnych oraz prowadzimy sklep internetowy. Nasze wieloletnie dowiadczenie zarówno w sprzeday stacjonarnej jak i internetowej pozwala nam oferowa Pastwu najlepsze, oryginalne i pochodzce z oficjalnej dystrybucji produkty. S one objte gwarancj, jej zasady i dugo znajdziecie Pastwo w opisie kadego przedmiotu.

Do kadego przedmiotu dodajemy paragon, a na yczenie faktur VAT. Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black. Nawet gdy Twoje dziecko staje si wiksze, to pragnienie zapewnienia mu maksymalnego bezpieczestwa si nie zmniejsza. Dziki fotelikowi Mako Elite Twoje dziecko w wieku od ok.

3,5 do 12 lat jest bezpieczne i chronione podczas kadej podróy. Otwory wentylacyjne w zewntrznej skorupie fotelika zapewniaj optymaln cyrkulacj powietrza. Wbudowany system audio zapewnia najlepsz rozrywk. Nie ma znaczenia czy to powrót z treningu piki nonej czy wypad do miasta z mam lub tat, dziki wysokiemu poziomowi rozrywki kada podró jest przyjemnoci. I-Size oznacza, e fotelik spenia surowe normy bezpieczestwa zgodnie z UN R129. Te wysokie wymagania dotyczce ochrony przed uderzeniem bocznym s nie tylko spenione, ale zostay przekroczone. Rodzice korzystaj z prostej i bezpiecznej instalacji dziki zczom ISOFIX. Fotelik dziecicy jest kompatybilny ze wszystkimi fotelami samochodowymi opatrzonymi logo i-Size i praktycznie wszystkimi innymi siedzeniami samochodowymi ze zczami ISOFIX. Dzieci podróuj bezpiecznie, a rodzice ciesz si pen wygod. Wbudowane goniki w zagówku fotelika i poczenie audio oraz kiesze na urzdzenie pozwalaj maym podrónikom cieszy si najlepsz rozrywk, bez koniecznoci, aby mama i tata suchali radia lub ulubionej piosenki dziecicej z przodu pojazdu. W ten sposób dzieci mog przybra wygodn pozycj i zrelaksowa si, a ich gowy w dalszym cigu pozostaj chronione przez zagówek. Zapewniaj to otwory w zewntrznej skorupie fotelika, w warstwach energochonnych oraz i wstawki z siatki w tapicerce fotelika, które umoliwiaj niezakócon cyrkulacj powietrza.

Ju wikszego poziomu komfortu i dobrego samopoczucia nie da si osign. Niezalenie od tego, czy dzieci s w krótkiej podróy, aby zobaczy babci, czy z ca rodzin na letnich wakacjach mali odkrywcy dziki komfortowi jazdy bd z pewnoci w wietnym nastroju i to niezalenie od dugoci podróy. Odpinane ochraniacze boczne mona szybko i atwo zamontowa po stronie drzwi.

W przypadku zderzenia bocznego pochaniacze energii zmniejszaj si dziaajc na dziecko zapewniajc maksymaln ochron. W tym celu zalecamy zawsze instalowanie ochraniaczy po stronie drzwi, aby zapewni najlepsz moliw ochron. W miar wzrostu dziecka utrzymanie ergonomicznej postawy jest niezbdne dla prawidowego rozwoju.

Oparcie z regulacj wysokoci i zintegrowanym zagówkiem pozwala na maksymalny komfort siedzenia, wspiera prawidow postaw i dziki zoptymalizowanemu prowadzeniu pasów, zwiksza bezpieczestwo podczas kadej podróy. Wewntrzne ochraniacze na wysokoci ramion dostosowuj si do wzrostu dziecka i zapewniaj, maym podrónikom jeszcze wicej bezpieczestwa oraz wyjtkow wygod podróy. A co najwaniejsze: ochraniacze barkowe w sprytny sposób rosn wraz z dzieckiem dziki regulowanemu oparciu do 12 roku ycia lub wysokoci 150 cm. Idealnie dopasowuje si do ksztatu ciaa dziecka i zapewnia najwyszy poziom komfortu.

Mona go dostosowa do wzrostu dziecka i zapewni optymalne wsparcie. Oparcie dostosowuje si do kta siedze pojazdu. Szybkie i bezpieczne ustawienie oraz optymalna stabilizacja fotelika w pojedzie. Fotelik dziecicy w kategorii UN R129/02 "i-Size" dla dzieci o wzrocie od 100 do 135 cm. Fotelik dziecicy w kategorii UN R129/02 "do okrelonych pojazdów" dla dzieci o wzrocie od 135 do 150 cm.

44 / 47 - 53 / 60.5 - 80.5 cm. 3,5 - 12 years. Even as your child gets bigger, the desire for maximum safety remains. With the child seat Mako Elite, your child aged from approx. 3.5 to 12 years is secure and protected on every journey.

Smart openings on the outer shell of the child seat ensure optimal air circulation. The integrated Sound System provides the finest entertainment for young travellers. To the football or city with either mum or dad, with this level of entertainment, every journey is fun.

With i-Size, the child seat fulfils the stringent safety standards in accordance with UN R129. These high requirements on side impact protection are not only met, they are exceeded. Parents benefit from simple and secure installation thanks to ISOFIX connectors. The child seat is compatible with all vehicle seats bearing the i-Size logo and virtually all other seating with ISOFIX connectors. Children travel safely and parents enjoy complete flexibility. Integrated loudspeaker in the head area of the child seat and an audio connection enable little travellers to enjoy the finest in entertainment, without mum and dad having to listen to the childs radio play or favourite song in the front of the vehicle. In this way, the kids can lean back and relax and their heads remain protected by the headrest. Fresh air keeps everyone happy. This is ensured by openings in the outer shell and mesh inserts in the seat cover, which allow for continuous air circulation.

A greater level of comfort and well-being is impossible. Whether they are on a quick journey to see granny or with the whole family on holiday for the summer this way the little explorers are kept in the best mood. Regardless of how long the journey is. The detachable protectors can be affixed quickly and simply to the child seat. In the event of a side collision, the energy absorbers reduce the force that would act upon the child.

As such, they offer maximum protection. To this end, we recommend always installing the protectors on the door side to offer the best possible protection. As they are still growing, an ergonomic posture is essential for children.

The height-adjustable backrest with integrated headrest allows for maximum seating comfort, supports healthy posture and, thanks to the optimised harness guide, increases safety on every journey. Padded wings at shoulder height automatically adjust to the height of the child and ensure that the little adventurers are kept even safer and more comfortable in the child seat. And the best thing: the Smart Protection Wings grow with the child thanks to the adjustable backrest up to 12 years or a height of 150 cm. Safety Features For Every Journey. Perfectly adapts to your childs body shape and provides the highest level of comfort.

Can be adapted to your childs size and provide optimal support. Backrest follows the contours of your vehicles seats. Quick and secure placement and optimal stabilisation of the child seat in the vehicle. Child seat in the UN R129/02 category "i-Size" for children between 100 to 135 cm in height. Child seat in the UN R129/02 category "vehicle specific" for children between 135 to 150 cm in height. The item "Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO" is in sale since Friday, May 29, 2020. This item is in the category "Baby\Car Safety Seats\Booster to 80lbs". The seller is "sklepbabyshop30" and is located in Chrzanów. This item can be shipped to North, South, or Latin America, all countries in Europe, all countries in continental Asia, Australia.

  • Brand: RECARO
  • MPN: Does Not Apply


Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO   Car Seat RECARO Mako Elite Select Night Black RECARO